Dagskurs i

Mye Bedre Medarbeidersamtaler


Opplever du som leder at pålagte medarbeidersamtaler er tidkrevende, mindre hensiktsmessige, vanskelige å strukturere og følge opp når du bruker din organisasjons medarbeidersamtalemal? Ved bruk av Gaudio’s medarbeidersamtale-system får du en fantastisk anledning til å jobbe langsiktig, dypere og mer målrettet i utviklingen av hver enkelt medarbeider, samtidig som samtalene gjennomføres på kortere tid.
Tusenvis av norske offentlige og statlige ledere, som har innført dette systemet, bekrefter at de har fått bedre resultater i form av:
  • bedre arbeidsmiljø
  • lavere sykefravær
  • bedre kvalitet på tjenestene som leveres
  • økt produktivitet
  • redusert turnover av kjernemedarbeidere
Gaudio’s medarbeidersamtale-verktøy er det eneste opplegget i Norge som samlet sett:
  • har fokus på målrettet nærværsarbeid
  • er mindre tidkrevende
  • er lettest å måle fra år til år
  • strukturerer samtalen så unødvendig småprat unngåes
  • ansvarliggjør medarbeiderne i.f.h.t oppfølging
Etter endt kurs, vil du få med en tilpasset mal som du umiddelbart kan ta i bruk.

I 2019 arrangeres kurset følgende steder:

Sted Dato
Trondheim 06. mars Program Referanser Påmelding
Oslo 20. mars Program Referanser Påmelding
Oslo 10. mai Program Referanser Påmelding
Trondheim 16. september Program Referanser Påmelding
Oslo 29. oktober Program Referanser Påmelding