2-dagers kurs i

Den motiverende samtalen

- for ledere på alle nivåer

En kombinasjon av “Coaching basert samtaleteknikk” og Transaksjonsanalyse er uten tvil den mest effektive vei til å endre medarbeidere på. Det handler primært om å målrette samtalen så det er du som leder som styrer dialogen - og ikke omvendt. Det kommer til nytte på mange plan. For eksempel når medarbeidere skal motiveres, utvikles, grensesettes, bevisstgjøres og/eller resosialiseres.

Vårt kurs i “Den motiverende samtalen” gir deg en rekke effektive redskaper til å:
  • Skape varige positive forandringer og utvikling for dine medarbeidere.
  • Utnytte dine medarbeideres sterkeste ressurser
  • Øke din gjennomslagskraft som leder
  • Utøve profesjonell grensesetting
  • Løse konflikter og skape arbeidsglede

Kurset er meget konkret og praktiskorientert. Det legges vekt på at du etter kurset kan bruke det du har lært innenfor ditt eget praksisområde.

Program Referanser