2-dagers kurs i

Den motiverende samtalen

- for ledere på alle nivåer

En kombinasjon av “Coaching basert samtaleteknikk” og Transaksjonsanalyse er uten tvil den mest effektive vei til å endre medarbeidere på. Det handler primært om å målrette samtalen så det er du som leder som styrer dialogen - og ikke omvendt. Det kommer til nytte på mange plan. For eksempel når medarbeidere skal motiveres, utvikles, grensesettes, bevisstgjøres og/eller resosialiseres.

Vårt kurs i “Den motiverende samtalen” gir deg en rekke effektive redskaper til å:
  • Skape varige positive forandringer og utvikling for dine medarbeidere.
  • Utnytte dine medarbeideres sterkeste ressurser
  • Øke din gjennomslagskraft som leder
  • Utøve profesjonell grensesetting
  • Løse konflikter og skape arbeidsglede

Kurset er meget konkret og praktiskorientert. Det legges vekt på at du etter kurset kan bruke det du har lært innenfor ditt eget praksisområde.

I 2019 arrangeres kurset følgende steder:

Sted Dato
Oslo 13.–14. februar Program Referanser Påmelding
Trondheim 04. - 05. mars Program Referanser Påmelding
Kristiansand 01.– 02. april Program Referanser Påmelding
Oslo 13.–14. mai Program Referanser Påmelding
Trondheim 17.-18. september Program Referanser Påmelding
Oslo 23.–24. september Program Referanser Påmelding
Oslo 04.–05. november Program Referanser Påmelding