Dagskurs for ledere og personalansvarlige:

Nærværsarbeid og arbeidsglede som lederverktøy


Reduser sykefraværet med Gaudios 1-2-3-prosedyre!Undersøkelser viser at særlig korttidssykefraværet er knyttet til nærmeste leders rolle. Skal sykefraværet ned må man som leder forstå hva som skal til for at medarbeidere som trenger å endre arbeidsmoral gjør det. Det handler om å benytte synlige og tydelige strategiske fraværssystemer, og Gaudios 1-2-3 prosedyre har eksempelvis hjulpet mange enheter ned med sykefraværet på rekordtid. Omfattende internasjonale undersøkelser viser også at de sosiale faktorene forklarer mye av nærværet. Det handler om godt lederskap som fokuserer på å skape meningsfulle sosiale og faglige fellesskap. Og hvor målet til syvende og sist er å skape så gode tjenester som mulig.

På dette kurset får du en rekke konkrete og strategiske lederverktøy som endrer medarbeideres arbeidsmoral, bedrer samholdet og reduserer sykefraværet i din enhet.

I 2020 arrangeres kurset følgende steder:

Sted Dato
Notodden 06. februar Program Referanser Påmelding
Kristiansand 24. februar Program Referanser Påmelding
Oslo 26. februar Program Referanser Påmelding
Bergen 03. mars Program Referanser Påmelding
Bodø 11. mars Program Referanser Påmelding
Oslo 26. mars Program Referanser Påmelding
Stavanger 30. mars Program Referanser Påmelding
Haugesund 01. april Program Referanser Påmelding
Alta 21. april Program Referanser Påmelding
Tromsø 23. april Program Referanser Påmelding
Trondheim 11. mai Program Referanser Påmelding
Oslo 13. mai Program Referanser Påmelding