Dagskurs for offentlige og statlige ledere:

Nærværsarbeid og arbeidsglede som lederverktøyUndersøkelser viser at særlig korttidssykefraværet er knyttet til nærmeste leders rolle. Skal sykefraværet ned må man som leder forstå hva som skal til for at medarbeidere som trenger å endre arbeidsmoral gjør det. Det handler om å benytte synlige og tydelige strategiske fraværssystemer, og Gaudios 1-3-5 prosedyre har eksempelvis hjulpet mange enheter ned med sykefraværet på rekordtid.

Omfattende internasjonale undersøkelser viser også at de sosiale faktorene forklarer mye av nærværet. Det handler om godt lederskap som fokuserer på å skape meningsfulle sosiale og faglige fellesskap. Og hvor målet til syvende og sist er å skape så gode tjenester som mulig.

På dette kurset får du en rekke konkrete og strategiske lederverktøy som endrer medarbeideres arbeidsmoral, bedrer samholdet og reduserer sykefraværet i din enhet.

I 2019 arrangeres kurset følgende steder:

Sted Dato
Oslo 11. februar Program Referanser Påmelding
Kristiansand 28. februar Program Referanser Påmelding
Trondheim 08. mars Program Referanser Påmelding
Stavanger 15. mars Program Referanser Påmelding
Bergen 22. mars Program Referanser Påmelding
Oslo 25. mars Program Referanser Påmelding
Oslo 21. mai Program Referanser Påmelding
Oslo 13. september Program Referanser Påmelding
Trondheim 20. september Program Referanser Påmelding
Kristiansand 18. oktober Program Referanser Påmelding
Stavanger 22. oktober Program Referanser Påmelding
Bergen 24. oktober Program Referanser Påmelding
Oslo 28. oktober Program Referanser Påmelding