Dagskurs for alle ansatte:

Service og profesjonell håndtering av vanskelige samtalerMange ansatte erfarer at kommunikasjon er mildt sagt utfordrende og vanskelig. Særlig i situasjoner hvor man trenger å justere en annens uønskete atferd. Men vel så utfordrende kan det være å opptre profesjonellt når man har behov for å sette respektfulle grenser overfor brukere, kolleger, eller andre samarbeidspartnere. Grunnen er at vi blir misforstått. Uansett hvor forsiktig og taktfullt et budskap presenteres, vil det alltid være noen som reagerer med sinne og nedlatenhet når vi gir konstruktive tilbakemeldinger eller setter grenser. Så hvordan man bruker sin personlighet i ulike samspill avgjør hvordan samtalene utvikler seg og avsluttes.
Målet med vårt kurs i «Service- og profesjonell håndtering av vanskelig samtaler» er å bevisstgjøre og utvikle deltakerne psykologisk, slik at de klarer å beskytte seg mot negativ og forvirrende påvirkning fra andre, og samtidig yte så gode tjenester som mulig. Vi vil ved hjelp av coaching basert samtaleteknikk og Transaksjonsanalyse vise hvordan man kan fremstå som en respektfull, profesjonell og grensesettende medarbeider.

I 2020 arrangeres kurset i:

Sted Dato
Oslo 26. mai Program Referanser Påmelding
Oslo 07. september Program Referanser Påmelding