Studietur til Ålborg kommuneEt krympende omsorgsapparat, og en krympende økonomi, skal i fremtiden ta hånd om et voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske tildelingsenheter er derfor nødt til å endre seg med stormskritt. Danske kommuner ligger i så måte langt foran norske kommuner. I flere tiår har de omorganisert velferden ved å utvikle nye måter å styre og organisere velferdsarbeidet på. Ålborg kommune er et stjerneeksempel på dette. Kommunen har jobbet målrettet med saksbehandlingen ved å fokusere på tildelingsutøvelsen, saksbehandlingspraksisen og økonomien i rehabiliteringsarbeidet.

Formålet med studiebesøket er å inspirere til hvordan brukere i norske kommuner i årene fremover kan motta en verdigere velferd og mere velferd. Også når det blir flere oppgaver, færre ressurser og trangere økonomi. Dette ved å utvikle visjonene, strategiene og styringen av helse- og omsorgsområdet slik Ålborg kommune har gjort.

Studieturen arrangeres:


Sted Dato
Ålborg 03. – 05. februar 2020 Program Referanser Påmelding Om Ålborg-modellen