Konferanse om Ålborg-modellen

En tverrfaglig og tverrsektoriell systematisering av velferds- og folkehelsearbeidet

Færre ansatte og en krympende økonomi, skal i fremtiden håndtere et voksende antall innbyggere og brukere. Innbyggere og brukere som stiller større og større krav om innflytelse. Antallet eldre øker, og flere innbyggere får flere kroniske sykdommer.

Folkehelsearbeidet i norske kommuner er ofte fragmentert og lite samordnet med mange ulike tiltak. Tiltak som i varierende grad treffer målgrupper med behov for tjenester for å fremme helse, forebygge sykdom og sosial isolasjon. Dette står i sterk kontrast til hvordan Ålborg kommune styrer og organiserer velferds­arbeidet på – på alle nivåer.

I Ålborg kommune systematiseres velferdsarbeidet både ressursmessig, organisatorisk og operativt, og fremstår i utstrakt grad både tverrfaglig og tverrsektorielt. Kommunen har jobbet innovativt og effektivt med velferdsarbeidet de siste tiår, og har svært gode erfaringer med sine omstillingsprosesser. Prosesser som har gitt deres innbyggere mere velferd og bedre velferd, til tross for færre ressurser og strammere økonomi. Mange norske kommuner har latt seg inspirere av Ålborg-modellen, og konferansens hovedformål er å presentere hvordan velferdsarbeidet kan gjøres på en langt enklere, mere produktiv og kostnadsbesparende måte. Samtidig som kvaliteten på tjenestene økes, innbyggernes rett­sikkerhet ivaretas, og de som kan selv, får brukt ressursene de har selv.

Konferansen arrangeres i:

Sted Dato
Oslo 21. mai 2019 Program Referanser Påmelding Om Ålborg-modellen