2-dagers nærværs-opplegg for ledere, personal ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud

NED MED SYKEFRAVÆRET PÅ REKORDTID!

- Strategiske lederverktøy til deg som vil endre medarbeideres arbeidsmoral


Omfattende internasjonale undersøkelser viser at det psykososiale arbeidsmiljøet forklarer mye av nærværet. Det handler om godt lederskap som fokuserer på å skape arbeidsglede og meningsfulle fellesskap, så ansatte har lyst til å komme på jobb. For langt de fleste enheter er ikke arbeidsglede noe som bare kommer av seg selv. Det må utarbeides en strategisk og retningsgivende arbeidsgledeplan. En plan som settes i system og som får medarbeidere til å ta det fulle ansvar for arbeidsgleden.

På dette opplegget får du en rekke konkrete og innovative lederverktøy som endrer medarbeideres arbeidsmoral, reduserer sykefraværet og bedrer samholdet i din organisasjon. Det kan dokumenteres at egenmeldt og legemeldt sykefravær reduseres allerede første dag etter innføringen av Gaudios strategiske oppfølgingssystem!

Sykefravær koster. Både i form av fraværskostnader, økt stress og arbeidsmengde for ansatte som er på jobb, samt redusert kvalitet på tjenestene som ytes. Spesielt kommuner og sykehus kan spare millioner av kroner ved innføring av Gaudios nærværs-konsept. Det er stipulert at 1 % fraværskostnader i norske kommuner i gjennomsnitt utgjør 1,2 millioner kroner i utgift. Sykefravær i forbindelse med alvorlig sykdom kan vi selvfølgelig ikke gjøre noe med. Men når enheter har et sykefravær på over 5%, forteller det høyst sannsynlig noe om noen medarbeideres arbeidsmoral. Og sykefravær, som ikke er knyttet til alvorlig sykdom, kan kun forhindres gjennom endrede holdninger hos de ansatte. Skal sykefraværet ned må man som leder forstå hva som skal til for å få medarbeidere til å endre arbeidsmoral. Det handler blant annet om å benytte synlige og tydelige strategiske fraværssystemer, samt “stramme opp” de eksisterende. Gaudios “1-2-3 prosedyre” har eksempelvis hjulpet mange organisasjoner ned med sykefraværet på rekordtid. Se referanser på www.gaudio.no.I 2020 arrangeres kurset i:

Sted Dato
Kristiansand 24. - 25. februar Program Referanser Påmelding
Oslo 26. - 27. februar Program Referanser Påmelding
Bergen 03. - 04. mars Program Referanser Påmelding
Bodø 11. - 12. mars Program Referanser Påmelding
Oslo 26. - 27. mars Program Referanser Påmelding
Stavanger 30. - 31. mars Program Referanser Påmelding
Haugesund 01. - 02. april Program Referanser Påmelding
Alta 21. - 22. april Program Referanser Påmelding
Tromsø 23. - 24. april Program Referanser Påmelding
Trondheim 11. - 12. mai Program Referanser Påmelding
Oslo 13. - 14. mai Program Referanser Påmelding